IMPREGNEREN & WAXEN

Extra bescherming

çIndien gewenst kunnen wij uw hout naast het impregneren tegelijk behandelen met vochtwerende wax.

Waterwerende wax

De waterwerende wax bevindt zich in de poriën van het hout en verhindert het binnendringen van water. Het hout wordt door de wax gladder, waardoor het water er nog makkelijker vanaf glijdt. Het gebruikelijke effect van zwellen en krimpen is 80% minder dan bij gewoon geïmpregneerd hout.

Wat zijn de voordelen van geïmpregneerd hout?

Waarom zou ik geïmpregneerd hout kopen? Hout is de enige hernieuwbare grondstof: duurzaam bosbeheer zorgt ervoor dat er nooit meer hout wordt geoogst dan er bijgroeit (meestal te herkennen aan de keurmerken FSC of PEFC). Het is bovendien het materiaal dat de minste energie kost om van grondstof een eindproduct te maken.

Verduurzaming zorgt voor een nog langduriger opslag van de CO2 die tijdens de groeifase in het bos is opgeslagen en beschermd tegen aantasting. Als vuistregel kan worden gesteld dat verduurzaamd hout in dezelfde omstandigheden ca. vijf keer zo lang mee gaat als onbehandeld hout.

Daarnaast zijn er algemene voordelen van hout: Hout heeft een grote sterkte bij laag gewicht, is veerkrachtig, neemt vocht op en staat het ook weer af, is vrijwel ongevoelig voor temperatuurswisselingen en voelt ook in de winter nog warm aan. Hout heeft geluidsabsorberende eigenschappen en een grote weerstand tegen aantasting door chemische stoffen. En tot slot is het makkelijk en met eenvoudige gereedschappen te bewerken.

 

Is geïmpregneerd hout giftig?

Is geïmpregneerd hout wel veilig? Hout dat professioneel is verduurzaamd is veilig toe te passen. In Nederland worden alleen middelen gebruikt die ná beoordeling op grond van een wettelijk toelatingsbesluit zijn toegelaten. De beoordeling gebeurt door het College voor de Toelating van Gewasbescherming en Biociden die kijkt of er geen onaanvaardbare schadelijke nevenwerkingen zijn van het gebruik van het middel in de beoogde houttoepassingen. Daarbij wordt steeds meer gewerkt op basis van Europees aanvaarde normen en criteria om zeker te stellen dat milieu en gezondheid geen onaanvaardbare risico’s ondervinden. Periodiek wordt die beoordeling herhaald om bij te kunnen blijven met de nieuwste inzichten. Hout dat in Nederland is verduurzaamd is daarom veilig.

Hout mag alleen verduurzaamd worden met verduurzamingmiddelen die uitgebreid zijn getest op veiligheid, gezondheid en milieu voor mens en omgeving. Allerlei studies in binnen- en buitenland hebben aangetoond dat verduurzaamd hout veilig is voor gebruik in speeltoestellen, in groente- en siertuinen, picknicktafels en – banken, pergola’s, compostbakken, bloembakken, schuttingen e.d.

Als blijk van onze kwaliteit en milieuvriendelijke aanpak zijn wij KOMO-gecertificeerd.

Is verduurzaamd hout chemisch afval?

Verduurzaamd hout dat niet meer opnieuw te gebruiken is en dat wordt afgedankt, kan met het bouw- en sloopafval of met het grof huisvuil worden meegegeven dan wel op de gemeentewerf worden bezorgd. Via inzamelaars en verwerkers van afvalhout wordt allerlei afvalhout gesorteerd en opgewerkt in materiaal dat voor verschillende eindgebruikers geschikt is. Dat kan zowel de plaatmaterialenindustrie zijn, als binnen- of buitenlandse producenten van energie.

Evenzo vindt verbranding plaats in verbrandingsinstallaties van afvalverwerkers of de cementindustrie. Het is gebleken dat er dankzij geavanceerde rookreinigingstechnieken geen nadelige invloed is van het meeverbranden van oud verduurzaamd hout. De as blijft even herbruikbaar. Net als ander behandeld hout –geverfd, gelakt, gecoat, verlijmd – moet verduurzaamd hout niet in de open haard worden verbrand. Verbranden is de eindgebruiksoptie waarmee de in het hout opgeslagen energie wordt teruggewonnen.

Let op!

Ons hout wordt behandeld met een middel dat biocide bevat.